Erhvervsuddannelser//Hår, wellness og sundhed//Hospitalsteknisk assistent//Audiologiassistent Login Stor tekst Få teksten læst højt Print
FVU

Audiologiassistent: Specialiseret arbejde med tæt patientkontakt

Hørelsen er en af menneskets vigtigste sanser. Som audiologiassistent kan du være med til at hjælpe mennesker, der lider af nedsat hørelse. Jobbet som audiologiassistent giver dig en masse faglige udfordringer, og samtidig får du en hverdag med berigende patientkontakt.

På specialet audiologiassistent lærer du at foretage høreprøver, undersøge øret og afdække, hvilken eller hvilke dele af spektret der er ramt, og hvor stor hørenedsættelsen er de pågældende steder. Du lærer at tilpasse høreapparater, så de passer patienten. Du får viden om forskellige årsager til dårlig hørelse og lærer at finde ud af, om en patient eventuelt skal opereres eller have høreapparat.

Audiologiassistenten tager i samarbejde med en læge stilling til valg af høreapparat samt tilpasser apparatet til brugeren. Du kommer til at have en tæt patient/kundekontakt og med din faglighed i bagagen skal du yde god og kompetent vejledning.
audio
Audiologiassistent
audio
Audiologiassistent
Til specialet er knyttet de bundne specialefag:
- Høreapparat
- Audiometri
- Patologi
- Teknik 3
- Ørets anatomi og fysiologi

På specialet audiologiassistent er der mange voksne elever, der kommer fra en anden uddannelsesbaggrund.

Uddannelsens opbygning
Du starter på skolen enten på grundforløb 1 eller på grundforløb 2 - afhængig af din baggrund. 

Adgangskrav
Læs mere om kravene til grund- og hovedforløb.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen til audiologiassistent tager 2 år plus grundforløbet. Hvis du er over 25 år, kan du starte på en EUV (erhvervsuddannelse for Voksne), hvor forløbet som regel er kortere.

Praktik
Under uddannelsen kommer du i praktik. Der er ikke mulighed for skolepraktik på uddannelsen.

Økonomi
Hvis du har en uddannelsesaftale, inden du påbegynder dit grundforløb, så får du løn allerede her. Har du ikke en uddannelsesaftale, når du starter, kan du søge om SU – vel at mærke, hvis du er over 18 år.

Deltagerbetaling
Du skal selv anskaffe en lommeregner og så anbefales det, at du selv har en computer med.

Hvor kan jeg tage uddannelsen?
Du kan tage uddannelsen til audiologiassistent på Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej i Odense.

Hvor finder jeg job efter uddannelsen?
Audiologiassistenter arbejder på sygehusenes øreafdelinger og hos praktiserende øre-næse-halslæger, på private høreklinikker, hos høreapparatfabrikanter og i Bedriftssundhedstjenesten.

Kan jeg læse videre?
Med en uddannelse som audiologiassistent kan du videreuddanne dig som it- og elektronikteknolog.

Kontaktoplysninger
Du er velkommen til at kontakte uddannelses- og erhvervsvejleder Mette Blæsbjerg Nielsen.

Syddansk Erhvervsskole forbeholder sig retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af deltagere på uddannelsen er meget lavt. Vi vil i så fald være behjælpelige med at henvise til en anden skole, så uddannelsen så vidt muligt kan fuldføres et andet sted.
Redigeret af suss den 10. aug 2016
       
 
Varighed:
2 år + grundforløb
Adgangskrav til grundforløbet:
Adgangskrav til hovedforløbet:
Undervisningssted:
Munkebjergvej i Odense
Kan jeg læse videre:
Ja
Økonomi:
SU og lærlingløn
Befordring/ transport:
Vejleder:
mrg@sde.dk
Elevadministration:
jeh@sde.dk
Nye hold begynder:
Grundforløb 1: 9. august 2017. Grundforløb 2: 16. januar 2017
 
       
adgangskravny
tilmelding
     
sundhed
sdeny
 

FEEDBACK

Din mening er vigtig for os. Støder du på fejl, eller fandt du ikke det, du kom efter, så giv os et tip! Vælg en 'smiley', skriv din kommentar og udfyld formularen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vurder
*Vælge en smiley
*Indtast din kommentar

Navn

Indtast navn

E-mail

*Indtast din email addresse
Skift til mobil version