til dig, som har brug for ekstra støtte

Et nyt tilbud på 10.klassecenteret

Som noget nyt har skolen et tilbud til unge, der har brug for støtte til at gå i gang med en ungdomsuddannelse efter afsluttet folkeskole.


Tilbuddet hedder ”10+”.

10+ er etableret i tilknytning til ungdomsmiljøet på 10.klassecentret på Tinghusgade i Grindsted. Det giver de unge i 10+ adgang til et udviklende fællesskab med jævnaldrende unge. 

De unge i 10+ har herudover adgang til at benytte fag- og værkstedslokaler i 10.klassecentret og på teknisk skole. 

Hvem er tilbuddet for?
Målgruppen for tilbuddet er de unge, som er i målgruppen for visitation til STU eller må forventes at udvikle sig ind i målgruppen for visitation til STU uden en særlig indsats.

Med denne forudsætning er den samlede målgruppe på omkring 15 unge pr. årgang.

De unge skal selv være motiverede for at modtage tilbuddet. Folkeskolelovgivningen giver ikke mulighed for at være i 10. klasse, hvis den unge ikke selv ønsker det. Den unge skal visiteres til 10+, og tilbuddet gælder kun for unge, der er blevet visiteret. Man kan ikke selv tilmelde sig 10+. 

Hvorfor 10+?
Målet for iværksættelsen af 10+ er at understøtte de visiterede unges muligheder for efterfølgende at kunne overgå til ordinær ungdomsuddannelse eller kunne vurderes egnede til EGU.

Målgruppens udbytte af de ordinære ungdomstilbud er begrænset, da disse ikke i til-strækkeligt omfang kan tilbyde de unge den støtte, guidning og struktur, som er nødvendig for, at de kan udvikle sig. 10+ skal styrke deres selvtillid og give dem troen på, at de kan få uddannelse og arbejde og komme til at være del af samfundet. 

Med det sigte, bliver formålet med 10+ at identificere og udvikle styrkesiderne hos den enkelte elev sådan, at der sker målrettet udvikling af de kompetencer, som vil kunne give den unge adgang til erhvervsrettet uddannelse efter ét eller to år i specialtilbuddet. 

Hvad er målet med 10+?
Målet med 10+ er at give de unge realkompetencer inden for de områder, de på længere sigt kan benytte til at komme i uddannelse eller arbejde. Ud fra individuelle handleplaner arbejdes der med de områder, hvor den unge har interesse og kompetencer.

At give de unge et tilbud om 10. klasse under folkeskoleloven med tilbud om hele fagrækken og med afsluttende eksamination i de fag, der er undervist i.

 

Kontakt

Koordinator Grindsted

Dawn Marie Mortensen
76426272/20261594
dmm@sde.dk