Linjer for skoleåret 2020-2021

Vores udgangspunkt for undervisning er, den skal give mening for den enkelte elev, så vi sikrer motivation. 

Du har hos os mulighed for at vælge 3 mellem linjer: 

 1. Innovative Sport Management
 2. X-linjen - gymnasial retning
 3. Erhvervslinjen - erhvervsretning

På alle linjerne har du 7 lektioners linjefagsrelevant undervisning pr. uge. i ordinære uger. Målet med linjefagstimerne er, at hjælpe dig til, at blive mere afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse og evt. videre uddannelse. 

Derfor vil de forskellige linjer også samarbejde med relevante aktører i vores nærområde. 

Innovative Sport Management

Idræt og sundhed er en linje for alle, der har interesse i idrætsbasererede aktiviteter kombineret med et sundhedsperspektiv. Uanset om du dyrker eliteidræt, eller er på nysgerrigheds-niveau i det meste, kan du være med på linjen. 

Der skal arbejde med følgende specifikke områder i løbet af skoleåret:

 • Instruktøruddannelsen
 • Fysisk grundtræning og bevægelsestræning
 • Sport
 • Kost
 • Mental sundhed
 • Eventudvikling

De obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk) vil tage afsæt i linjen på en sådan måde, at I kan nå målet om at fortsætte i en ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Fokus vil være idræt og sundhed. 

X-linjen

Denne linje henvender sig til dig, som har et ønske om at blive klar til en gymnasial uddannelse. Det kan f.eks. være STX, HF, HHX, HTX eller EUX.

I linjefagstimerne arbejdes der med udvidet fokus på, at eleverne bliver erklæret uddannelsesparate i forhold til at kunne starte på en gymnasial uddannelse. Det betyder, der især er fokus på den enkelte elev i forhold til:

 • Praksisfaglige forudsætninger
 • Sociale forudsætninger
 • Personlige forudsætninger
 • Faglige forudsætninger

Når man skal forberede sig som elev til en gymnasial uddannelse, er der nogle arbejdsmetoder og færdigheder, som man får brug for at være fortrolig med.

Vi vil i de obligatoriske fag (dansk, engelsk, matematik) bl.a. arbejde med øvelse i:

 • Studieteknik
 • Argumentation
 • Disponering af arbejdstid

 

Erhvervslinjen

Erhvervslinjen er til dig, der gerne vil lære på en anderledes måde – nemlig den helhedsorienterede- og tværfaglige undervisning, hvor man bruger både sit hoved og sine hænder.

Linjen henvender sig til elever, der har en drøm om at blive håndværker, selvstændig erhvervsdrivende eller arbejde med innovation og udvikling.

Undervisningen er en kombination af praktisk og teoretisk undervisningstilgang, og der vil være mulighed for at blive løftet fagligt og socialt, uanset udgangspunktet. Undervisningen foregår i samarbejde med andre erhvervsuddannelser, og der vil være fokus på 

 • muligheder og krav i forhold til erhvervsretninger,
 • uddannelsesparathed
 • afklaring i forhold til valg af uddannelsesretning og
 • praktiske færdigheder 

 

Linjer for skoleåret 2021-2022

Vores udgangspunkt for undervisning er, den skal give mening for den enkelte elev, så vi sikrer motivation. 

Du har hos os mulighed for at vælge mellem 2 linjer: 

 1. X-linjen – gymnasial retning
 2. Erhvervslinjen - erhvervsretning

Målet med linjefagstimerne er, at hjælpe dig til, at blive mere afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse og evt. videre uddannelse.  

Derfor vil de forskellige linjer også samarbejde med relevante aktører i vores nærområde. 

 

X – linjen – gymnasial retning

Denne linje henvender sig til dig, som har et ønske om at blive klar til en gymnasial uddannelse. Det kan f.eks. være STX, HF, HHX, HTX eller EUX. 

Hvis du kan nikke genkendende til flere af nedenstående punkter vil x-linjen være noget for dig:

 • Har du lyst til at samarbejde med andre mennesker?
 • Er du parat og har lyst til at fokusere på hensigtsmæssige studievaner?
 • Har du et ønske om at lade dig udfordre i fagene?
 • Kan du lide at fordybe dig i en sag og blive bedre til at argumentere for dine synspunkter?
 • Er du nysgerrig i forhold til egne og andres værdier?
 • Vil du sammen med os arbejde på at gøre dig mere uddannelsesparat og afklaret i dit fremtidige uddannelsesvalg?

 

Erhvervslinjen - erhvervsretning

Erhvervslinjen – erhvervsretning (EUD10 lever, alm. erhvervselever, 20/20 elever)

Erhvervslinjen er til dig – uanset køn, hvor man både kan bruge sit hoved og sine hænder.

 • Erhvervslinjen henvender sig til dig, som har en drøm om at blive håndværker, selvstændig erhvervsdrivende, frisør, SOSU, landmand eller konditor.
 • Din undervisning er en kombination af praksis og teoretisk viden, hvor der vil være rig mulighed for at blive løftet fagligt og socialt, uanset dit nuværende niveau. Undervisningen forgår dels på skolens værksteder, i praktikforløb, og i teorilokalet samt i samarbejde med andre erhvervsuddannelser.
 • Vi vil sammen med dig i dit videre valg af ungdomsuddannelse, arbejde på at gøre dig mere uddannelsesparat og afklaret i dit fremtidige uddannelsesvalg.
 • Og har du lyst til at samarbejde med andre mennesker, får du chancen på erhvervslinjen.
 • Og er du nysgerrig i forhold til egne og andres værdier, kan erhvervslinjen også være dit valg.

 

Kontakt

Uddannelsessekretær Grindsted

Ingvild Bergstrøm
76426272 / 20261636
ibe@sde.dk