Linjer

Vores udgangspunkt for undervisning er, den skal give mening for den enkelte elev, så vi sikrer motivation. 

Du har hos os mulighed for at vælge 3 mellem linjer: 

 1. Innovative Sport Management
 2. X-linjen
 3. Erhvervslinjen.   

På alle linjerne har du 7 lektioners linjefagsrelevant undervisning pr. uge. i ordinære uger. Målet med linjefagstimerne er, at hjælpe dig til, at blive mere afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse og evt. videre uddannelse.  

Derfor vil de forskellige linjer også samarbejde med relevante aktører i vores nærområde.  

Innovative Sport Management

Idræt og sundhed er udgangspunkt for linjen for de, der har interesse i idrætsbasererede aktiviteter kombineret med et sundhedsperspektiv. Uanset om du dyrker eliteidræt, eller er på nysgerrigheds-niveau i det meste, kan du være med på linjen.  

Der skal arbejde med følgende specifikke områder i løbet af skoleåret: 

 • Instruktøruddannelsen
 • Fysisk grundtræning og bevægelsestræning
 • Sport
 • Kost
 • Mental sundhed
 • Eventudvikling 

De obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk) vil tage afsæt i linjen på en sådan måde, at I kan nå målet om at fortsætte i en ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Fokus vil være idræt og sundhed.

X-linjen

Denne linje henvender sig til dig, som har et ønske om at blive klar til en gymnasial uddannelse. Det kan f.eks. være STX, HF, HHX, HTX eller EUX. 

I linjefagstimerne arbejdes der med udvidet fokus på, at du bliver erklæret uddannelsesparate i forhold til at kunne starte på en gymnasial uddannelse. Det betyder, der især er fokus på den enkelte elev i forhold til: 

 • Praksisfaglige forudsætninger
 • Sociale forudsætninger
 • Personlige forudsætninger
 • Faglige forudsætninger 

Når man skal forberede sig som elev til en gymnasial uddannelse, er der nogle arbejdsmetoder og færdigheder, som man får brug for at være fortrolig med. 

Vi vil i de obligatoriske fag (dansk, engelsk, matematik) bl.a. arbejde med øvelse i: 

 • Studieteknik
 • Argumentation
 • Disponering af arbejdstid

Erhvervslinjen

Erhvervslinjen er til dig, der gerne vil lære på en anderledes måde – nemlig den helhedsorienterede- og tværfaglige undervisning, hvor man bruger både sit hoved og sine hænder. 

Linjen henvender sig til elever, der har en drøm om at blive håndværker, selvstændig erhvervsdrivende eller arbejde med innovation og udvikling. 

Undervisningen er en kombination af praktisk og teoretisk undervisningstilgang, og der vil være mulighed for at blive løftet fagligt og socialt, uanset udgangspunktet. Undervisningen foregår i samarbejde med andre erhvervsuddannelser, og der vil være fokus på  

 • muligheder og krav i forhold til erhvervsretninger
 • uddannelsesparathed
 • afklaring i forhold til valg af uddannelsesretning
 • praktiske færdigheder  

Kontakt

Uddannelsessekretær Grindsted

Ingvild Bergstrøm
76426272 / 20261636
ibe@sde.dk