Linjer for skoleåret 2021-2022

Vores udgangspunkt for undervisning er, den skal give mening for den enkelte elev, så vi sikrer motivation. 

Du har hos os mulighed for at vælge mellem 2 linjer: 

 1. X-linjen – gymnasial retning
 2. Erhvervslinjen - erhvervsretning

Målet med linjefagstimerne er, at hjælpe dig til, at blive mere afklaret i forhold til dit valg af ungdomsuddannelse og evt. videre uddannelse.  

Derfor vil de forskellige linjer også samarbejde med relevante aktører i vores nærområde. 

X – linjen – gymnasial retning

Denne linje henvender sig til dig, som har et ønske om at blive klar til en gymnasial uddannelse. Det kan f.eks. være STX, HF, HHX, HTX eller EUX. 

Hvis du kan nikke genkendende til flere af nedenstående punkter vil x-linjen være noget for dig:

 • Har du lyst til at samarbejde med andre mennesker?
 • Er du parat og har lyst til at fokusere på hensigtsmæssige studievaner?
 • Har du et ønske om at lade dig udfordre i fagene?
 • Kan du lide at fordybe dig i en sag og blive bedre til at argumentere for dine synspunkter?
 • Er du nysgerrig i forhold til egne og andres værdier?
 • Vil du sammen med os arbejde på at gøre dig mere uddannelsesparat og afklaret i dit fremtidige uddannelsesvalg?

Erhvervslinjen - erhvervsretning

Erhvervslinjen – erhvervsretning (EUD10 lever, alm. erhvervselever, 20/20 elever)

Erhvervslinjen er til dig – uanset køn, hvor man både kan bruge sit hoved og sine hænder.

 • Erhvervslinjen henvender sig til dig, som har en drøm om at blive håndværker, selvstændig erhvervsdrivende, frisør, SOSU, landmand eller konditor.
 • Din undervisning er en kombination af praksis og teoretisk viden, hvor der vil være rig mulighed for at blive løftet fagligt og socialt, uanset dit nuværende niveau. Undervisningen forgår dels på skolens værksteder, i praktikforløb, og i teorilokalet samt i samarbejde med andre erhvervsuddannelser.
 • Vi vil sammen med dig i dit videre valg af ungdomsuddannelse, arbejde på at gøre dig mere uddannelsesparat og afklaret i dit fremtidige uddannelsesvalg.
 • Og har du lyst til at samarbejde med andre mennesker, får du chancen på erhvervslinjen.
 • Og er du nysgerrig i forhold til egne og andres værdier, kan erhvervslinjen også være dit valg.

Spørg mig

Uddannelsessekretær Grindsted

Ingvild Bergstrøm
76426272 / 20261636
ibe@sde.dk