OM 10.KLASSECENTERET, GRINDSTED

Den 1. august 2013 overtog Syddansk Erhvervsskole driften af 10. klasse og etablerer dermed 10.klassecenteret, Grindsted.

 

Tilbage i 2008 blev den daværende 10. Klasse Skolen en del af Campus Grindsted, dette samarbejde videreføres af 10. klassecenteret, Grindsted.

I indeværende skoleår samarbejder vi i Campus Grindsted bl.a. om afholdelse af Campus OL i oktober måned.

Eleverne i 10. klassecenteret får også udleveret Campusstudiekort i forbindelse med fotografering i september måned. Kortet giver forskellige rabatter både lokalt og ved DSB. Desuden kan det anvendes som legitimation.

Ledelse
Generel koordinator: Dawn M. Mortensen

Sekretær
Ingvild Bergstrøm

Lærere og pædagogisk personale
Ayhan Ustun
Dawn M. Mortensen
Johnny Agis Nielsen
Lars Bach Sørensen
Line Vejdi Sørensen
Mick Christer Brøgger Overlund Kristensen
Mirza Hadzimesinovic
Ragna Gundhild Hennelund
Sussi Glibstup SchmidtMission, vision og værdier for 10. klassecenter i Grindsted

Mission

 • Vi udvikler, udbyder og kvalitetssikrer tidssvarende 10. klasse undervisning.
 • Vi tilbyder fleksibel og studieforberedende uddannelse og undervisning i rummelige miljøer med ”plads til alle”.
 • Vi samarbejder med forældre, ungdomsuddannelsesinstitutioner i Grindsted samt med UU for at sikre bedst muligt udbytte af læringen for den unge.
 • Vi bidrager til, at vores elever og medarbejdere udvikler en stærk faglig og personlig identitet.
 • Vi driver skole på et forsvarligt økonomisk grundlag.

Vision

 • Vi er anerkendt og respekteret som et af Danmarks bedste 10. klassecenter.
 • Vi har faglige/ pædagogiske fyrtårne og spydspidser på udvalgte områder.
 • Vi er kendt som pædagogiske og innovative i tankegang og processer.
 • Vi er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder de bedste medarbejdere og ledere og giver en følelse af stolthed, anerkendelse og respekt.

Værdier

 • Høj faglighed
 • Udviklende, skabende og innovativ
 • Individet i centrum
 • Dybt engageret
 • Socialt ansvarlig

Virkeliggørelsen af skolens værdier er betinget af den adfærd, som præger skolens medarbejdere og elever.

 

Adresse
10. klassecenteret og administration
Syddansk Erhvervsskole 
Tinghusgade 16
7200 Grindsted

Adresse
Erhvervsuddannelserne
Syddansk Erhvervsskole
Tinghusgade 12
7200 Grindsted

Nyttig info

Ferieplan


Herunder finder du ferieplanen for eleverne i Billund Kommunes folkeskoler i skoleåret 2018/19 samt 2018/2020

Ferieplan, skoleåret 2018/19

Ferieplan, skoleåret 2019/20


Studietur

10.klassecentereret arrangerer en studietur i løbet af skoleåret.
I skoleåret 2018/2019 går turen til Norge. 

Max egenbetaling vil være 3.500 kr.
Du kan også vælge at komme i praktik eller deltage i en alternativ uge på skolen.

Lektioner og pauser

1. modul (1.-2. lektion):   kl. 07.45 – 09.15
2. modul ( 3.-4. lektion):   kl. 09.30 – 11.00
3. modul (5.-6. lektion):   kl. 11.35 – 13.05
4. modul ( 7.-8. lektion):   kl. 13.20 – 14.50

 

Ordensregler

Som elev ved 10.klassecenteret, Grindsted skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen.

Reglerne, der dybest set bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om, er vedtaget med henblik på at skabe et behageligt studiemiljø, hvor samvær og læring foregår så gnidningsløst som muligt. 

Vær derfor opmærksom på følgende:

 • Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for skolens medarbejdere samt alle elever og studerende både i og uden for skolens område. Såfremt du udviser en adfærd, der er til gene for andre, kan dette medføre bortvisning.
 • Vi forventer, at du efterlader alle skolens lokaler samt lokaler i Magion, eller andre lejede lokaler, ordentlige og ryddelige efter brug. Du skal bidrage til oprydning efter undervisningen. Tavler skal være rengjorte, lyset skal slukkes, vinduerne lukkes osv.
 • Vi forventer, at du behandler skolens inventar og udstyr ordentligt.
  Du har mødepligt og skal møde til tiden og din mobiltelefon, din iPad eller andet teknisk udstyr skal være slukket i undervisningstiden. Vi forventer, at du respekterer andres arbejdssituation.

Regler for anvendelse af it-udstyr
På 10.klassecenteret, Grindsted anvendes pc’er og andet it-udstyr som en naturlig del af uddannelsen. Samtlige pc’er i klasseværelser og åbne læringsmiljøer på 10.klassecenteret, Grindsted anses som undervisningsmidler på linje med alle andre undervisningsmidler. Skolen har udarbejdet en it-anvendelsespolitik.

Som bruger af skolens it-systemer skal du være opmærksom på, at trafik til og fra de enkelte pc’er kræver et login. Du har derfor pligt til at hemmeligholde det udleverede brugernavn og din adgangskode. 

Madpakker eller brug af Magion
Du kan indtage dine måltider i skolens fællesområde eller i cafeområdet i Magion. Dette betyder samtidig, at du ikke må tage flasker og service med uden for Magion. Før du forlader Magion, skal du rydde op efter dig, så caféområdet altid fremstår pænt og ordentligt for nye gæster. Det er ikke tilladt at indtage mad og drikkevarer i klasselokaler eller i værksteder. I sportshaller må dog flasker med låg eller drikkedunke bruges.

Rengøring
På 10.klassecenteret, Grindsted lægger vi mange kræfter i, at skolen altid er pæn og ren - som elev er du medansvarlig for dette. Stole skal sættes op efter brug, garderoberne skal holdes i orden og papirkurvene skal kun benyttes til papiraffald.

Øvrigt
Skolens ordensregler gælder også ved studierejser og ekskursioner.

Rygning
Rygning er ikke tilladt på skolens matrikel.

Alkohol og narkotika
Det er ikke tilladt at nyde alkohol på skolens område. Narkotika eller lignende stoffer er forbudt på skolens område og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Beskadigelser af skolens ejendele
Hvis du beskadiger skolens ejendele, kan du blive stillet over for et erstatningskrav.

Sanktioner og konsekvens
Hvis du overtræder skolens regler, kan det i sidste ende medføre bortvisning. Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte skolens administration, din lærer eller din vejleder.

Afdelingernes ordensreglementer
Det generelle ordensreglement dækker 10.klassecentret som helhed. Herudover har visse linjer på skolen deres eget ordensreglement. Linjernes egne ordensreglementer, der er i fuld overensstemmelse med det generelle reglement, er enten mere specifikke eller mere vidtrækkende. Det kan f.eks. dreje sig om særlige regler i sportshaller, eller at du skal overholde de eventuelle sikkerhedsregler, som ofte findes i forbindelse med arbejde i for eksempel værksteder og laboratorier.