HÅNDVÆRKTØJ OG HISTORISKE MATERIALER

Bliv restaureringshåndværker på Syddansk Erhvervsskole

Bygningsarven rummer en omfattende viden om historiske håndværksmetoder, byggematerialer og håndværktøj. Center for Bygningsrestaurering varetager og formidler denne viden, så vi kan bevare en stærk bygningskultur for eftertiden.

På kurserne får du kompetencer, der sætter dig i stand til at arbejde med vedligeholdelse og restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger – fra middelalder til modernisme.

Du kan se vores aktuelle kurser i listen nederst på denne side.

Modulerne
Uddannelsen består af 6 moduler á 5 uger, som kan gennemføres sammenhængende i et forløb over 18 måneder. Modulerne kan også tages enkeltvis efter behov.

Læs mere om de enkelte moduler.

Tilskudsmuligheder
Uddannelsen er opbygget af AMU-kurser, og der ydes tilskud til kursusafgift, transport, hotel samt løntabsgodtgørelse under uddannelsen. Kontakt kursussekretæren, dit fagforbund eller a-kassen for information om, hvilke tilskud du er berettiget til.

Korte kurser
Dele af uddannelsen udbydes som korte kurser a 3 til 10 dages varighed.

Undervisningssted
Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M.

For flere oplysninger, kontakt
Uddannelseskonsulent Claus Sønderup, cls@sde.dk, tlf. 3058 8880
Kursussekretær Gunvor Nedergaard, gne@sde.dk, tlf. 6312 6414

KOMMENDE KURSER