Målgruppe:
Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Uddannelsesbevis:
Der er skriftlig prøve til uddannelsen.

Fag 49234 - EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
1 dage
128 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig