Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med Nød-, flugt- og panikbelysning.

Mål:
 Efter kurset kan deltageren installere og kontrollere nødbelysning. Det betyder: Deltageren har viden om kabeltyper og materiel og vælger egnet udstyr til en given installation. Deltageren har kendskab til gældende love, regler og standarder og installerer og vedligeholder nødbelysningsanlæg, herunder flugtvejsbelysning og panikbelysning. Deltageren kan udarbejde dokumentation for funktionsafprøvning af flugtvejs- og panikbelysning.

Fag 49666 - Nød-, flugt- og panikbelysning
1 dage
128 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget