Målgruppe:
AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Beskrivelse:
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltageren kan: - gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,- forklare hvordan ulykken standses,- udføre nødflytning på jord og fra bil,- forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet, - undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret, - lægge en person i aflåst sideleje,- standse en sprøjtende blødning, - formulere en korrekt alarmering.

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Fag 42730 - Introduktion til førstehjælp på jobbet
0,4 dage
53,6 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget