Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg

Målgruppe:
Uddannelsen er for personer med kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for vvs eller nært beslægtede uddannelsesområder, og som har eller ønsker beskæftigelse med opgaver inden for det gastekniske område. Specielle adgangskrav: Personer, der udfører autorisationskrævende arbejde, skal jf. Gassikkerhedsloven, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for vvs-området eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Adgang til uddannelsen forudsætter derfor en faglig uddannelse inden for vvs-området eller en tilsvarende faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Mål:
Deltageren kan ved anvendelse af relevant måleudstyr og under hensyn til gældende myndighedsregler og apparatvejledninger, udføre kontrol af godkendelses- og installationsforhold i forbindelse med opstart af gasfyrede kedelanlæg-, herunder af komponenter og sikkerhed ved frisklufttilførsel, rumventilation, aftrækssystem, og aktuel kedelbelastning, samt af tætheds- og trykforhold. Endvidere kan deltageren dokumentere sine operationer vedrørende kontrol af sikkerhedsforhold på tilhørende skemaer, samt foretage kontrolmålinger af forbrændingskvaliteten i gasfyrede kedelanlæg, og efterfølgende dokumentere sine operationer vedrørende forbrændingsmåling på tilhørende skemaer. Herudover kan deltageren kontrollere indstillingen af reguleringsudstyr for brænder-, varme- og varmtvandsfunktion, og opstarte varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg på basis af apparatvejledninger, samt dokumentere sine operationer vedrørende indstilling af reguleringsudstyr og opstart af gasfyrede kedelanlæg på tilhørende skemaer. Deltageren skal selvstændigt kunne udføre de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres på kedelanlæg under 135 kW eller kedelanlæg over 135 kW

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel

Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for gasområdet. Specielle adgangskrav: Personer der udfører autorisationskrævende arbejde skal, jf. gældende lovgivning fra Sikkerhedsstyrelsen, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for VVS-området, eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Mål:
På baggrund af myndighedskrav og fabrikantvejledninger kan deltageren ved anvendelse af relevant måleudstyr, udføre kontrol, samt indstille og sikre korrekt funktion af sikkerhedskomponenter, frisklufttilførsel, rumventilation, aftrækssystem, og brænderbelastning i forhold til kedelydelse, samt af tætheds- og trykforhold ved varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg herunder også dokumentere sine operationer på tilhørende skemaer. På baggrund af myndighedskrav og fabrikantvejledninger kan deltageren indstille reguleringsudstyr for brænder-, varme- og varmtvandsfunktion på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg, under hensyn til aktuelt varme- og varmtvandsbehov og optimal forbrændingskvalitet og energiøkonomi samt dokumentere sine operationer på tilhørende skemaer. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres på energianlæg under 135 kW eller kedelanlæg over 135 kW

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede

Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for gasområdet. Specielle adgangskrav: Personer der udfører autorisationskrævende arbejde skal, jf. gældende lovgivning fra Sikkerhedsstyrelsen, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for VVS-området, eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Mål:
Deltageren kan i overensstemmelse med fabrikantvejledninger og myndighedsbestemmelser, udføre eftersyn og vedligeholdelse på gasfyrede kedelanlæg inkl. brænder, varmtvandsbeholder, aftræks-, friskluft-, -rumventilationssystem, og gasinstallation i tilknytning til kedelanlægget, samt udskifte sliddele og defekte komponenter og armaturer. Endvidere kan deltageren udarbejde dokumentation på den udførte service, og vejlede kunder eller driftspersonale om sikkerheds- og miljømæssige forhold, samt om eftersynsintervaller og almen vedligeholdelse og betjening ved drift af gasfyrede kedelanlæg. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres på energianlæg under 135 kW eller kedelanlæg over 135 kW

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel

Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for gasområdet. Specielle adgangskrav: Personer der udfører autorisationskrævende arbejde skal, jf. gældende lovgivning fra Sikkerhedsstyrelsen, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for VVS-området, eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Mål:
Deltageren kan funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på kedelanlæg, varmtvandsbeholder, aftræks-, friskluft-, evt. rumventilationssystem og gasinstallation i tilknytning til kedelanlægget og ud fra fabrikantvejledninger. Endvidere kan deltageren funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på brændere i gasfyrede kedelanlæg. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres på energianlæg under 135 kW eller kedelanlæg over 135 kW.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Certificering inden for gasområdet under 135 kW

Målgruppe:
Uddannelsen er målrettet faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for gasområdet. Specielle adgangskrav: Personer der udfører autorisationskrævende arbejde skal, jf. gældende lovgivning, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for VVS-området, eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen. I Gasssikkerhedsloven kan der desuden fastsættes supplerende uddannelseskrav til medarbejdere, der udfører særlige typer af installations- og servicearbejder på gasinstallationer. Adgang til uddannelsen forudsætter derfor, foruden en faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen, at deltageren har gennemført eller på anden måde opnået kvalifikationer svarende til uddannelserne: - 48986 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - 48987 Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - 48988 Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - 48989 Fejlfinding og -retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg

Mål:
Deltageren kan i henhold til gældende lovgivning og fabrikantanvisninger, opstarte og indregulere nye varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for krav til A-certifikat, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer. Herudover kan deltageren i henhold til gældende lovgivning og fabrikantanvisninger, udføre eftersyn, fejlfinding og fejlretning på varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for krav til A-certifikat, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.

Uddannelsesbevis:
Der er en prøve til uddannelsen

Fag 48986 - Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg
3 dage
378 kr.
Fag 48987 - Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel
3 dage
378 kr.
Fag 48988 - Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede
3 dage
378 kr.
Fag 48989 - Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel
3 dage
378 kr.
Fag 48990 - Certificering inden for gasområdet under 135 kW
4 dage
504 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig
Ledig