Skotrender, murkroner og sålbænke.

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for inddækninger.

Mål:
Efter kurset kan deltageren oplægge skotrender, murkroner og sålbænke på forskellige tagtyper. Det betyder: Deltageren oplægger skotrender på forskellige tagtyper under hensyn til undertaget. Deltageren fremstiller og monterer murkroner såvel som sålbænke under hensyn til underlag og og ekspansion. Deltageren udfører reparation på skotrender.

Uddannelsesbevis:
Der er en mundtlig og praktisk prøve til uddannelsen

Udluftningshætter

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for fremstilling af emner i tyndplade.

Mål:
Efter kurset kan deltageren fremstille udluftningshætter. Det betyder: Deltageren har viden om kondensering ved udluftningshætter. Deltageren udfærdiger egne tegninger, beregninger og udfoldninger, som grundlag for udluftningshætter i tyndplade. Deltageren fremstiller og monterer forskellige typer udluftningshætter i tyndplade. Deltageren vejleder kunden om valg af materiale. Deltageren kan arbejde med erstatningsmaterialer for bly. Deltageren kan gennemføre kurset i materialet zink eller kobber.

Uddannelsesbevis:
Der er en mundtlig og praktisk prøve til uddannelsen

Blik - bevaringsværdige bygninger

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for tag- og udsmykningsarbejde på bevaringsværdige bygninger.

Mål:
Efter kurset kan deltageren udføre blikkenslagerhåndværk og -inddækninger på bevaringsværdige bygninger ved brug af traditionelle samlings- og bearbejdningsmetoder.Deltageren kan udføre blikkenslagerhåndværk og -udsmykning på bevaringsværdige bygninger ved brug af traditionelle samlings- og bearbejdningsmetoder.Deltageren anvender traditionelle samlings- og bearbejdningsmetoder fx drivning, kupling, strækning, stukning, trådning, sikning, nitning, punsling, ciselering og kedelfalsning. Deltageren kan udføre inddækninger på bevaringsværdige bygninger.Deltageren opsnører, opdeler og inddækker fx tårne, spir og kupler, under hensyn til udluftninger og trykudligninger.Deltageren fremstiller modeller til brug ved opmærkning på plader. Deltageren udfører samlinger i tyndplade i forbindelse med inddækninger, dekorationer og udsmykninger. Deltageren kan gennemføre kurset på tårne, kupler eller spir.

Uddannelsesbevis:
Der er en mundtlig og praktisk prøve til uddannelsen

Fag 49041 - Skotrender, murkroner og sålbænke.
3 dage
378 kr.
Fag 49042 - Udluftningshætter
3 dage
378 kr.
Fag 49043 - Blik - bevaringsværdige bygninger
6 dage
756 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig