Inddækning af ovenlysvinduer

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for inddækninger.

Mål:
Efter kurset kan deltageren udføre inddækning af kviste. Det betyder: Deltageren har viden om opbygning af undertag under hensyn til udluftning og ventilationsforhold. Deltageren tildanner modeller og monterer skillelag, herunder vurderer underlag og ventilationsforhold til en given kvist. Deltageren opsnører og opdeler forskellige tagtyper under hensyn til bygningens helhed og arkitektur. Deltageren udfører gennembrud, tætning og overgange i undertag og samlinger ved kviste. Deltageren udfører relevante falsetyper. Deltageren reparerer skader på kviste. Deltageren kan gennemføre kurset i materialet zink, kobber eller aluminium.

Uddannelsesbevis:
Der er en mundtlig og praktisk prøve til uddannelsen

Tagrender og nedløb

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for fremstilling af emner i tyndplade.

Mål:
Efter kurset kan deltageren fremstille tagrender, nedløb og udluftningshætter. Det betyder:I forbindelse med tagrender og nedløb betyder det:Deltageren har viden om gældende love og regler, herunder afløbsnormen (DS 432 Norm for afløbsinstallationer).Deltageren udfærdiger egne tegninger, beregninger og udfoldninger, som grundlag for at fremstille og montere runde, halvrunde og firkantede emner i tyndplade. Emner kan fx være tagrender og nedløb med tilhørende endebunde, udluftningshætter, tudstykker, bajonetknæ, ekspansionsstykker, udskud, sokkelknæ og nedførsler, svanehalse, bastardsvanehalse og drueknæ.Deltageren oplægger rendejern.Deltageren udfører geringer med tilhørende forstærkninger.Deltageren vejleder kunden om valg af materiale.Deltageren kan gennemføre kurset i materialet zink eller kobber.I forbindelse med udluftningshætte betyder det:Deltageren har viden om kondensering ved udluftningshætter.Deltageren udfærdiger egne tegninger, beregninger og udfoldninger, som grundlag for udluftningshætter i tyndplade.Deltageren fremstiller og monterer forskellige typer udluftningshætter i tyndplade. Deltageren vejleder kunden om valg af materiale.Deltageren kan arbejde med erstatningsmaterialer for bly. Deltageren kan gennemføre kurset i materialet zink eller kobber.

Uddannelsesbevis:
Der er en mundtlig og praktisk prøve til uddannelsen

Blik - bevaringsværdige bygninger

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer med en vvs-energi-uddannelse/blikkenslageruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for tag- og udsmykningsarbejde på bevaringsværdige bygninger.

Mål:
Efter kurset kan deltageren udføre inddækninger på bevaringsværdige bygninger. Det betyder: Deltageren opsnører, opdeler og inddækker fx tårne, spir og kupler, under hensyn til udluftninger og trykudligninger. Deltageren fremstiller modeller til brug ved opmærkning på plader. Deltageren udfører samlinger i tyndplade i forbindelse med inddækninger, dekorationer og udsmykninger. Deltageren kan gennemført kurset på tårne, kupler eller spir.

Uddannelsesbevis:
Der er en mundtlig og praktisk prøve til uddannelsen

Fag 49041 - Inddækning af ovenlysvinduer
3 dage
384 kr.
Fag 49042 - Tagrender og nedløb
3 dage
384 kr.
Fag 49043 - Blik - bevaringsværdige bygninger
6 dage
768 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig