Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel

Målgruppe:
Faglærte murere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltagerne kan anvende og fremstille tyndpudsmaterialer af såvel hydrauliske som ikke hydrauliske tyndpudsmørteltyper og kan vælge den mest hensigtsmæssige mørtel til en given pudseopgave. Forud for pudsearbejdet kan deltagerne vurdere underlagets bæredygtighed til tyndpuds samt vurdere pudsematerialet og underlagets fugtindhold, ligesom deltagerne kan vurdere den tyndpudsede overflade og på denne baggrund rådgive om eventuel senere overfladebehandling. Endelig kan deltagerne udføre tyndpuds på vægge af teglsten og puds som tyndpudsbærer i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov.

Uddannelsesbevis:
Uddannelsesstedet udsteder bevis til de deltagere, der har nået uddannelsens mål.

Murede og pudsede gesimser - udførelse

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Mål:
Deltagerne kan:- Udføre murede og pudsede gesimser under hensyn til kvalitative og æstetiske krav. - Udmåle og opmure en gesims, trække en pudset gesims/bånd og retablere en gesims. - Vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til udførelse af arbejdet. - Udføre arbejdet efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov.

Uddannelsesbevis:
Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Restaurering af tavl i bindingsværk

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murere samt andre med tilsvarende kvalifikationer.

Mål:
Deltagerne kan: - Restaurere tavl i bindingsværk i henhold til kvalitative og æstetiske krav. - Vurdere eksisterende murværk opført som bindingsværk, hvad angår alder, konstruktion og arkitektur med henblik på restaurering.- Registrere svampeskader.- Udmure tavl og hertil vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj.- Vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelse af restaureret murværk opført som bindingsværk.- Udføre arbejdet efter gældende bygge-, miljø, og arbejdsmiljøregler.

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Fag 40997 - Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel
2 dage
256 kr.
Fag 44566 - Murede og pudsede gesimser - udførelse
3 dage
384 kr.
Fag 44671 - Restaurering af tavl i bindingsværk
3 dage
384 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig