Målgruppe:
Personer, der skal til at transportere farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse:
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1. Gebyr på kr. 320 for udstedelse af ADR-bevis skal indbetales til Beredskabsstyrelsen efter bestået kursus. Efter undervisning den sidste dag afholdes der eksamen. Eksamen slutter kl. 17. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Særlige krav:
Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor.

Mål:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fag 47696 - ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
5,4 dage
1123,2 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig