Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Kommunikere med beboere og brugere om sortering af affald.Ved håndtering af affaldForstå sammenhæng mellem håndtering af affald og det samlede miljø, herunder:- Udvise kendskab til årsager og processer ved sortering af affald- Udvise kendskab til sortering af affald i fraktionerHåndtere affald korrekt i forhold til miljøet.Håndtere affald ud fra viden om personlig sikkerhed.Organisere affaldshåndtering, eksempelvis:- Den praktiske placering af f.eks. spande på pladsenI forbindelse med at indhente informationer søge- Via internettet- I miljøbeskyttelsesloven- I gældende AT-vejledninger- I kommunernes regulativer

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 48453 - Affaldshåndtering, ejendomsservice
5 dage
630 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig