Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner- og kirkegårdsområdet i videste forstand.

Mål:
Deltageren kan identificere, beskrive og gruppere forskellige typer af:- Bunddækkestauder- Store prydstauder- Vildstauder- PrydgræsserDeltageren kan udarbejde et forslag til et mindre grønt anlæg, hvor der indgår stauder, under hensyntagen til:- Vækstbetingelser- Jordbunds- og plejeforhold- Struktur og farver- Blomstringsforløb

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 44615 - Anvendelse af stauder i grønne anlæg
4 dage
512 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig