Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:I forhold til sikkerhedArbejde sikkert med forskellige typer af løse stiger:- Enkeltstiger- Skydestiger- Wienerstiger- Stiger der bruges som gangbroRisikovurdere en arbejdsopgave.Medvirke til at minimere eller undgå ulykker ved arbejde, der foregår på stiger.I forbindelse med arbejdsbetingede lidelserPlanlægge og udføre arbejdsopgaver på stige med fokus på at forebygge nedslidningI forbindelse med informationerRegistrere stiger og anvende registrering som stigens logbog.Indhente informationer om at arbejde med og på stiger i:- Lovgivning - Vejledninger fra Arbejdstilsyn- Branchearbejdsmiljøråd- Stigeleverandører

Fag 48583 - Arbejde med og på stiger, ejendomsservice
2 dage
252 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig