GÆLDENDE REGLER FOR HÅNDTERING AF 
AC KØLEMIDLER I AUTOBRANCHEN

Miljøstyrelsen er ansvarlig for fortolkningen af EU-forordning 307/2008, som ligger til grund for lovgivningen. Nedenstående er rammerne for uddannelse i forbindelse med håndtering af AC kølemidler.

Fortolkningen er, at alle som arbejder med aircondition, skal registreres fra den 4. juli 2010 hos Kølebranchens miljøordning KMO.

For at undgå misforståelser, har vi nedenfor udspecificeret, hvad det betyder for den enkelte virksomhed.

Lærlinge der er påbegyndt mekanikeruddannelsen august 2005 eller senere

  • Det er aftalt med KMO, at alle elever, der har påbegyndt mekanikeruddannelsen fra og med 2005/08, sammen med deres ansøgning om registrering skal indsende skolebeviset for det skoletrin hvorpå kurset har været til KMO.

Mekanikere som har været på et godkendt airconditionkursus inden for de seneste fem år

  • Du ansøger om registrering hos Kølebranchens miljøordning KMO og vedhæfter en kopi af dit kursusbevis, hvorefter du opfylder lovens krav.
  • Har du forlagt dit kursusbevis, kan du gratis erhverve dig et nyt hos vores kursussekretær.

Mekanikere som endnu ikke har deltaget på airconditionkursus, eller har deltaget for mere end fem år siden

  • Du kan deltage på et af vore airconditionkurser.
  • Herefter ansøger du om registrering hos Kølebranchens miljøordning KMO og vedhæfter en kopi af dit kursusbevis, hvorefter du opfylder lovens krav.

De kurser vi afvikler på Syddansk Erhvervsskole / AutoVidencenter Fyn er godkendt af KMO, hvorfor en godkendelse / registrering af den enkelte mekaniker vil forløbe let.

Lovgivningen er lavet, så der kigges fem år tilbage, for dem som tidligere har været på kursus. 

Desuden er der lavet en periode på et år fremadrettet til sommerferien 2011, hvor mekanikere har dispensation til at få bragt registreringen i orden. Dette vil bl.a. give luft til afvikling af kurser.

Om KMO og Registreringen
KMO er udvalgt af Miljøstyrelsen til at varetage registreringen af mekanikerne. Det er hos dem, du ansøger om registreringen.
Registreringen er personlig og følger den enkelte mekaniker, f.eks. ved jobskifte.

Dette foregår på KMO’s hjemmeside, hvor du vælger skemaet Person-ansøgning/Registrering for automekanikere m.fl., udfylder skema og sender kursusbeviset. Derefter vil du modtage dit bevis på registreringen.

Kontakt
Skulle du have spørgsmål omkring regler eller lign., er du velkommen til at kontakte Maria Ragner, 6312 6404 / 5142 1208, mabr@sde.dk.