Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der alle varetager vedligeholdes af bygninger og tilhørende grønne arealer.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med robot plæneklippere- Vælge den korrekte type robot til et givent areal.- Forstå installationens udformning, herunder afgrænsningskabel.- Forstå fordele ved GPS-styring, ultralyssensor og terrænkit.- Udføre vedligeholdelse af batteri, herunder rutinemæssig genopladning, og vinteropbevaring.- Udføre vedligeholdelse af bevægelige komponenter, knive samt renholdelse af skjold og sensor.

Uddannelsesbevis:
Deltageren gennemføre en prøve i slutningen af kurset

Fag 49351 - Batteridrevet værktøj, ejendomsservice
1 dage
128 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig