Målgruppe:
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Mål:
Deltageren kan ud fra planternes anatomi og fysiologi fortage en grundlæggende pleje- og udtyndende plejebeskæring på træer, buske og frugttræer.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49432 - Beskæring 1
5 dage
640 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig