Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved service på almindelige maskiner og tilbehørFinde fejl og udføre service på maskiner og tilbehør, der bruges til at rengøre og vedligeholde arealer omkring boliger og institutioner.Udføre denne service ud fra viden om:- Fysisk arbejdsmiljø- Gældende love og reglerHåndtere olier og væsker til maskinerne korrekt ud fra viden om:- Arbejdsmiljø - Miljøpåvirkninger Ved betjening af maskinerBetjene maskiner og tilbehør sikkert og ergonomisk korrekt og i overensstemmelse med love og regler.Instruere kollegaer og brugere i betjening af maskiner og tilbehør.Udvælge og anvende relevante, personlige værnemidler ved brug af maskiner, eksempelvis: - Handsker- Sikkerhedsfodtøj- Beskyttelsesbriller - Høreværn

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 48452 - Betjening af udendørs maskiner, ejendomsservice
4 dage
504 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig
Ledig