Målgruppe:
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Mål:
Deltagerne kan fremme eller hæmme biodiversitet i forskellige anlægstyper og naturtyper med kendskab til, hvilke elementer, der fremmer eller hæmmer biodiversitet. Deltagerne er bekendt med de heraf afledte muligheder og evt. problematikker.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49682 - Biodiversitet i anlægsgartnerfaget
2 dage
256 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget