Målgruppe:
Målgruppen er audiologiassistenter og andre med tilsvarende jobfunktioner.

Beskrivelse:
Børneaudiologi og kommunikation. Kurset er inkl. forplejning og vil blive opkrævet efter kursets forløb. Prisen er 265 kr. pr. dag. Ønsker du ikke forplejningen, skal du kontakte skolen. Mødetider: Dag 1: 9.00-16.24 Dag 2: 8.30-15.54 Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltageren: - har viden om og kan gennemføre, vurdere og dokumentere: hørescreening: TEOAE og A-ABR, ABR med click og chirp / toneburst stimulus, ASSR, BOA, VRA og CPA. - kan identificere og vurdere barnets kognitive niveau samt barnets udviklingstrin, og herefter vælge passende type børneaudiometri samt relevant testrækkefølge også på det udfordrende barn. - har kendskab til hvad barnet kan høre udviklingsmæssigt, herunder lydsignaler og tale.- kan anvende Cross-Check Principle af undersøgelsesmetoderne.- kan modtage og give feedback, både tværfagligt og kollegialt, i forhold til det samlede bidrag til den fælles opgaveløsning. - har viden om, og kan tilpasse information, vejledning og kommunikation med forældrene før, under og efter undersøgelsen, herunder håndtere den svære samtale.- kan instruere og vejlede forældre i at understøtte undersøgelsesprocessen.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49833 - Børneaudiologi og kommunikation
2 dage
416 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig