Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med brandtekniske installationer.

Mål:
 Efter kurset kan deltageren udføre brandtætninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser. Det betyder:Deltageren har kendskab til forskellige former for brand- og røgadskillende bygningskonstruktioner samt gældende funktionskrav i Bygningsreglementet.Deltageren opfylder Bygningsreglementets krav til installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele, så bygningsdelenes brandtekniske egenskaber ikke forringes.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49660 - Brand - Tætning af installationsgennemføringer
1 dage
128 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget