Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Målgruppe:
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse:
Brandforanstaltninger ved ukrudtsbekæmpelse Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Målgruppe:
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse:
Brandforanstaltninger ved ukrudtsbekæmpelse Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltageren kan:- Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.- Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.- Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
1 dage
134 kr.
Fag 45141 - Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
1 dage
134 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig
Optaget
Optaget
Optaget