Målgruppe:
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Mål:
Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
1 dage
128 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig