Målgruppe:
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Mål:
Deltageren kan:- Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.- Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.- Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 45141 - Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
1 dage
126 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget