Brand - Tætning af installationsgennemføringer

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med brandtekniske installationer.

Mål:
 Efter kurset kan deltageren udføre brandtætninger af alle former for installationsgennemføringer i brandadskillelser. Det betyder:Deltageren har kendskab til forskellige former for brand- og røgadskillende bygningskonstruktioner samt gældende funktionskrav i Bygningsreglementet.Deltageren opfylder Bygningsreglementets krav til installationsgennemføringer i brandadskillende bygningsdele, så bygningsdelenes brandtekniske egenskaber ikke forringes.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Brand 1 - Enkeltstående brandtekn. installationer

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med enkeltstående brandtekniske installationer. Deltagerne forventes at kende til bygningsreglementets krav til installationsgennemføringer og til El-sikkerhedsloven.

Mål:
 Efter kurset kan deltageren udføre mindre og enkeltstående brandtekniske installationer (passive og aktive). Det betyder at: Deltageren har viden om Bygningsreglementets brandkrav og tilhørende vejledninger om præ-accepterede løsninger. Deltageren har viden om forskellige enkeltstående brandanlægstypers funktionalitet samt brandstrategi og brandteknisk teori, som f.eks. brandtrekanten, brandforløb og brandspredning.Deltageren installerer, idriftsætter, vedligeholder, fejlfinder og reparerer mindre og enkeltstående brandtekniske elektriske installationer, herunder ABA (Automatisk BrandAnlæg), AVA (Automatisk VarslingsAnlæg, tone- og talevarsling), IVA (Internt VarslingsAnlæg) AVS (Automatisk VandSprinkleranlæg), og ARS (Automatisk RumSlukningsanlæg). Deltageren har en forståelse for Bygningsreglementets krav til dokumentation, kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Brand 2 - ABA og integrerede brandanlæg

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer inden for amu-målgruppen, der ønsker at arbejde med ABA og integrerede brandanlæg. Deltagerne forventes at have gennemført Brand 1 eller tilsvarende.

Mål:
 Efter kurset kan deltageren udføre alle typer brandtekniske installationer på større og integrerede anlæg. Det betyder at: Deltageren har indgående kendskab til gældende love, bekendtgørelser og myndighedsvejledningers krav til bygningers brandsikring. Deltageren installerer, vedligeholder, fejlfinder og reparerer enkeltstående- og integrerede brandtekniske installationer. Deltageren idriftsætter og gennemfører funktionsafprøvning af systemintegrerede anlæg ud fra et indgående kendskab til de forskellige enkeltstående brandanlægstyper og til sammenbyggede/integrerede anlæg, herunder ABA (Automatiske Brandanlæg). Deltageren har desuden kendskab til rumsluknings-, sprinkler- og vandtågeanlæg samt slangevindinstallation. Deltageren kan medvirke ved akkrediteret funktionsafprøvning og systemintegrationstest. Deltageren kan udarbejde dokumentation samt vejlede brugere af brandtekniske installationer på baggrund af Bygningsreglementets krav til dokumentation, kontrol og vedligeholdelse af enkeltstående og sammenbyggede anlæg. Deltageren udarbejder dokumentation for egne kompetencer og deres grænser - herunder også, hvornår det er nødvendigt at inddrage mere sagkyndig bistand.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49660 - Brand - Tætning af installationsgennemføringer
1 dage
128 kr.
Fag 49661 - Brand 1 - Enkeltstående brandtekn. installationer
4 dage
512 kr.
Fag 49662 - Brand 2 - ABA og integrerede brandanlæg
5 dage
640 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig