MALERARBEJDE PÅ ET HØJT ÆSTETISK NIVEAU

Du lærer at planlægge, udvikle og gennemføre malerarbejde på et højt æstetisk niveau. Vi går i dybden med design, formgivning, farvesætning og stilistiske kendetegn i arkitektur og dekoration.

På kursusrækken lærer du

  • at bruge forskellige metoder til visualisering af farveplanlægning og dekoration og få kendskab til anvendelse af elektronisk farveplanlægning.
  • om forskellige farvesystemers anvendelse og historie.
  • om farvernes psykologiske virkning, indflydelse og samspil med omgivelserne.
  • fremadrettet at formidle dine ideforslag og valg over for kunder og andre samarbejdspartnere.

Kursusrækken afsluttes med udstedelse af AMU kursusbeviser og et afsluttende projekt. 

Undervisningen
Undervisningen inddeles i fire moduler, og det er muligt at gennemføre forløbet over flere omgange. Emnerne til temaerne tager udgangspunkt i de beskrevne AMU mål.

Kompetencer efter gennemførelsen af Design, form og farve

  • Effektiv kundebetjening og rådgivning ved brug af farvelære, farvepsykologi, stilhistorie, dekoration og farveplanlægning. Herunder arbejde med forskellige visualiseringsmetoder, dokumentation og formidling.
  • Produktkendskab sammenholdt med lysforhold, rumfunktion og overfladekarakterer. Herunder kendskab til malerfaglige behandlingskataloger, produktdatablade, materialernes egenskaber sammenholdt med kundeønsker og praktisk kendskab til påføringsmetoder samt innovation.
  • Kundeformidling ved hjælp af kvalitetssikring, hensyntagen til rumfunktion, planlægning og kendskab til designløsninger.
  • Forståelse af bygningstegninger, udførelse af perspektivtegninger og opstalter. Skitsering ift. dekorativt malerarbejde.

Yderligere oplysninger
Kontakt fagkoordinator Stine Ploug på tlf. 6312 6641 / 2144 9959 eller stlu@sde.dk.