ÆLDRE MALETEKNIKKER OG MATERIALER

Kursusrækken sætter fokus på ældre maleteknikker og materialer.

På kursusrækken lærer du

  • at sætte fokus på ældre maleteknikker og går i dybden med stilistiske kendetegn, materialer og farver fra tidligere perioder.
  • om ådring, marmorering, kalk og limfarve. Du får bl.a. kendskab til pigmenter og bindemidler, forgyldning samt love og regler ved renoveringsarbejde.
  • at udføre maleropgaver med de gamle maleteknikker, lige fra opbygning af bund til færdig behandling.
  • om anvendelse af de forskellige teknikker i moderne byggeri.

Kursusrækken afsluttes med udstedelse af AMU kursusbeviser og en eksamen, hvis du ønsker det.

Formål med kursusrækken
Formålet med undervisningen på renovering er at videreuddanne malersvende til at kunne planlægge og kvalitetssikre i forbindelse med renoveringsopgaver.

Uddannelsen er ligeledes relevant i forhold til opstart af egen virksomhed og konsulentarbejde.

Undervisningen
Undervisningen inddeles i to moduler, og det er muligt at gennemføre forløbet over flere omgange. Emnerne til temaerne tager udgangspunkt i de beskrevne AMU mål.

Kompetencer efter gennemførelse af Renovering

  • Rådgivning omkring anvendelse af ældre maleteknikker og malematerialer i forbindelse med renovering af ældre ejendomme
  • Nytænkning omkring anvendelse af ældre maleteknikker og malematerialer i forbindelse med udførelse af malebehandling og dekoration i moderne byggeri.
  • Imitationsteknikkerne ådring og marmorering i praktisk og teoretisk udførelse i forbindelse med reparation af ældre emner eller opbygning på nye emner.
  • Analyse af overfladers tilstande og behov i forbindelse med renoverings opgaver. 

Yderligere oplysninger
Kontakt fagkoordinator Stine Ploug på tlf. 6312 6641 / 2144 9959 eller stlu@sde.dk.