Tilmelding
Du skal tilmelde dig på efteruddannelse.dk.

Er du i tvivl om noget, kan du ringe på tlf. 7010 9900.

Økonomi
Det bedste udgangspunkt er, at du er i arbejde, og at mester støtter dig i din videreuddannelse. 

Mester får en svend, der har flere kompetencer og bliver en større ressource i firmaet, som han oven i købet kan tage en højere timeløn for. Så i stedet for at vinterfyre kan han vinteruddanne.

Din mester kan faktisk søge MALKOM om dækning til udgifterne. Læs mere på malkom.dk.

Det koster mellem 122 og 182 kr. pr. kursusdag at deltage for alle deltagere, der hører under arbejdsmarkedsuddannelsens målgrupper.

Er du ledig, skal du kontakte din a-kasse for at komme med på kurset.

Du kan også få tilskud til befordring, kost og logi. Læs mere på maler.dk eller mffu.dk.

Yderligere oplysninger
Kontakt fagkoordinator Stine Ploug på tlf. 6312 6641 / 2144 9959 eller stlu@sde.dk.