Led din egen virksomhed

Kursusrækken er opbygget af to moduler og sætter fokus på opmåling og beregning af malerarbejde, ledelse, kundepleje, kommunikation, konflikthåndtering, økonomi, kalkulation og iværksætteri.

Kompetencer efter gennemførelsen af Virksomhedslære

  • Du vil få ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at styre en malervirksomhed med henblik på at kunne fungere som konduktør, opmåler, beregner eller drive egen malervirksomhed.
  • Du lærer blandt andet om tilbudsgivning, APV og byggepladslogistik. Og der vil blive sat fokus på teambuilding, ledelse, samarbejde og kundepleje samt en virksomheds kommunikation.
  • Du vil også få kendskab til håndtering og vejledning af elever med henblik på fastholdelse i virksomheden.
  • Du lærer om daglig bogføring, registrering og afslutning af momsregnskaber samt opstilling af årsregnskaber. Du får kendskab til relevante nøgletal og kalkulationer som udgangspunkt for ledelsesmæssige beslutninger.
  • Du får viden om opstilling og konsekvens vurdering af likviditets- og balancebudgetter samt anvendelse af relevante og tidsvarende it-værktøjer.
  • Du lærer også om overvejelserne ved opstart at ny virksomhed.

Kursusrækken afsluttes med en eksamen.

Yderligere oplysninger
Kontakt fagkoordinator Stine Ploug på tlf. 6312 6641 / 2144 9959 eller stlu@sde.dk.