Herunder kan du læse mere om modulerne på restaureringsuddannelsen

Moduler på restaurering

Modul 1 og 2
På de to første moduler samarbejder tømrere, snedkere, murere og malere. Helhedstænkning og kendskab til andre fagområder er afgørende for at opnå et optimalt resultat ved restaurering.

Undervisning i stilhistorie starter på modul 1 og 2 og fortsætter som fællesundervisning på modul 3, 4, 5 og 6.

Modul 3, 4 og 5 – Maler
Der arbejdes med historiske maleteknikker som kalkning, limfarveteknik, marmorering, ådring, forgyldning, staffering og skabelonteknik.

Undervisningen er projektorienteret og omfatter aktuelle restaureringsopgaver.

Modul 3, 4 og 5 - Murer
Der arbejdes med kvadre og palæpuds, stuk, stucco lustre og konstruktion af kupler og hvælv. Desuden arbejdes der med behandling af murede overflader og restaurering af forskellige typer stengulve.

Modul 3, 4 og 5 - Tømrer/Snedker
Der arbejdes med restaurering af bindingsværk samt vinduer og døre, hugning af spån, opsnøring af spir m.m. Kendskab til træets egenskaber er i fokus; fældning, lagring, opskæring og anvendelse.

Modul 6
På Modul 6 arbejdes der med et afsluttende projekt, der giver mulighed for fordybelse i et interessefelt. Projektet bedømmes af eksterne fagfolk. Der uddeles diplom som Restaureringshåndværker ved gennemførelse af samtlige moduler. Se tidligere afsluttende projekter.