Vejdirektoratet stiller krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene om, at de skal have gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads". Kurset retter sig mod markpersonale, som opsætter og forestår etableringen af en afmærkning, men som ikke har ansvar og holder tilsyn med afmærkningen.

Tilmelding og tilskud
Find kurset på efteruddannelse.dk, hvor du også tilmelder dig. Kurserne afholdes som AMU-kurser. Du kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud efter gældende regler på efteruddannelse.dk.

Uddannelsessted
Kurserne afholdes på Syddansk Erhvervsskole på følgende adresser:
Jernbanegade 28, 7100 Vejle eller på Risingsvej 60, 5000 Odense C.

Kontakt
For yderligere info kontakt uddannelseskonsulent Claus Sønderup på tlf. 3058 8880 eller på mail cls@sde.dk.