Målgruppe:
Uddannelsen kan bruges til introduktion til ejendommens el-installationer

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren sikkerhedsmæssigt forsvarligt:I forbindelse med elUdvise kendskab til el-installationers opbygning og funktion.Udvise kendskab til gældende lovgivning på området.Udskifte el-komponenter i ejendommen:- Afbrydere- Korrespondanceafbrydere- Stikkontakter- Lamper- Komfurer med forskellige varmekilder Anvende relevant værktøj og måleudstyr til opgaverne.Sikre at ejendommens el-installationer altid er lovlige og energimæssigt forsvarlige.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 48575 - Ejendommens installationer, ejendomsservice
5 dage
630 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig