Målgruppe:
Alle bygningsarbejdere, herunder byggepladsledere, formænd, sjakbajser og personer med kendskab til bygningskonstruktioner samt tegnings- og beskrivelsesmateriale.

Mål:
Deltagerne kan: - Udveksle CAD-tegninger med byggebranchens projekterende udøvere via mail og Internet. - Håndtere og anvende CAD-tegninger i sammenhæng med byggeprocessen, samt anvende BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante arbejdstegninger. - Oprette nye og redigere eksisterende 2D CAD-tegninger samt bidrage med konstruktive og relevante forslag til aktuelle konstruktioner.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 40340 - CAD - 2D på byggepladsen
3 dage
378 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig