Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte personer, som ønsker eller har arbejde inden for smedeområdet.

Beskrivelse:
CAD/CAM til skæring, bukning og valsning

Mål:
Deltageren kan selvstændigt aflæse og udvælge nødvendig information ud fra hoved-, montage- og detailtegninger i forbindelse med fremstilling af CNC-skærefiler. Deltageren kan anvende CAD/CAM programmer til konstruktionsberegning i forbindelse med fremstilling af CNC-filer samt udarbejde CNC-filer af udfoldet emner. Deltageren kan endvidere programmere CNC-maskiner herunder plasmaskæremaskine, kantpresser, svingbukker, pladevalse og profilvalse samt overføre/udarbejde programmer/filer direkte til CNC-maskiner fra PC. Deltageren kan udføre programmering af CNC-maskiner sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt korrekt.

Uddannelsesbevis:
Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen. 

Fag 47580 - CAD/CAM til skæring, bukning og valsning
5 dage
1040 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig