Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte mekanikere, der har eller ønsker at arbejde med service og reparation af person- og lastvogne.

Beskrivelse:
Commonrail motorstyring - PV. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltageren opnår viden om opbygningen og funktionen af forskellige typer af commonrail systemer, herunder fx høj- og lavtrykspumpetyper. Derudover opnår deltageren viden om injektor typer samt tryk- og mængderegulerede systemer, og sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på højtryks commonrail systemer.På baggrund af denne viden kan deltageren: - ved brug af en diagnosetester, tilrettelægge og foretage kontrol, udmåling og fejlfinding på et commonrail motorstyringssystem på baggrund af fabrikantens forskrifter, og relevant måledata.- udmåle og vurdere systemets tilstand, herunder fx motorens mekaniske tilstand, gløderør og gløderørsstyring, turbo og ladetryksstyring, injektorer, reguleringsventiler eller relevante sensorere/akuatorer.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 48537 - Commonrail motorstyring
3 dage
402 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget
Optaget