Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der arbejder med slagtning og ønsker at opnå specifikke kompetencer i forhold til detailudskæring og kvalitetsbedømmelse af kød.

Mål:
Deltageren kan detailudskære udvalgte delstykker af kød fagligt og kvalitetsmæssigt korrekt, herunder efterleve gældende hygiejneforskrifter.Deltageren kan kvalitetsbedømme kød på spisekvalitet og kender delstykkernes anvendelsesmuligheder.Deltageren kan kontrollere sporbarhed for kød og efterleve gældende lovgivning for området.Uddannelsens kompetencer opnås for en af følgende råvaregrupper:- oksekød- svinekød

Uddannelsesbevis:
Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede bevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, som er beskrevet i målformuleringen.

Fag 48460 - Detailudskæring af delstykker af kød
3 dage
378 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget