Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til privat og offentligt ansatte faglærte og ufaglærte tandklinikassistenter.

Mål:
Deltageren kan udføre indberetning til digitale portaler.Deltageren kan udføre elektronisk indberetning, foretage indkaldelse og bruge funktionerne i aftalebogen, udskrive og tilbageføre regninger og kryptere journaler ved tandlægeskift.Deltageren kan medvirke til journalføring jf. journalbekendtgørelsen.

Uddannelsesbevis:
Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med arbejdsmarkedsuddannelsen.

Fag 48127 - Digital administration på tandklinikken
2 dage
216 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig