Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod faglærte elektrikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for Dimensionering af TN-systemer (større elinstallationer)

Mål:
Deltageren har kendskab til gældende lovgivning og kan ved dimensionering af større elinstallationer, der forsynes fra egen transformerstation, selvstændigt anvende bestemmelser i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, Standardsamling til installationsbekendtgørelsen - DS/HD 60364-serien, Bygningsreglementet og Fællesregulativet. Deltageren kan ·  vælge beskyttelsesmetoder og dimensionere kabler og ledninger, ·  vælge materiel og beskyttelsesudstyr ·  beregne og kontrollere kortslutningsstrømme. ·  planlægge, dimensionere og udføre sikre installationer i større installationer, industri og andet byggeri udført som TN-system.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 48472 - Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer
3 dage
384 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig