Kurser i ejendom og grønne anlæg

Deltag i kurser om DRIFT OG VEDLIGEHOLDelse AF BYGNINGER OG GRØNNE ANLÆG

Vi udbyder en bred vifte af kurser inden for serviceområdet i Odense og Vejle. 

Du møder engagerede undervisere med en høj faglig baggrund samt en pædagogisk uddannelse, hvilket tilsammen danner et solidt grundlag for udvikling af dine kompetencer.

Vi underviser dig i de tekniske fag, så du bliver i stand til at holde styr på driften og vedligeholdelse af bygninger og anlæg, og det er her, vores kurser inden for teleskoplæsser, energi, ventilation, skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering kommer ind i billedet. I tillæg til de tekniske kompetencer inden for ejendomsservice udstyrer vi dig også med mere menneskelige redskaber, så du bliver klædt bedre på til eksempelvis at håndtere konflikter og øge beboernes miljøbevidsthed.


KOMMENDE KURSER

Næste startdato:
19.04 - 2021
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Ejendomsservice 6 uger

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.
Læs mere
Næste startdato:
19.04 - 2021
Vejle
2 Hold
Ledige pladser

Ejendomsservice - 6 uger

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.
Læs mere
Næste startdato:
27.09 - 2021
Vejle
2 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ...
Læs mere
Næste startdato:
23.09 - 2021
Grindsted
1 Hold
Ledige pladser

Medarbejdere som deltager i forandringsprocesser

Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job.
Læs mere

Spørg os

Kontaktperson Vejle

Julian Russell Craig Smith
20545446 / 20545446
jrcs@sde.dk