Kurser i ejendom og grønne anlæg

Deltag i kurser om DRIFT OG VEDLIGEHOLDelse AF BYGNINGER OG GRØNNE ANLÆG

Vi udbyder en bred vifte af kurser inden for serviceområdet i Odense og Vejle. 

Du møder engagerede undervisere med en høj faglig baggrund samt en pædagogisk uddannelse, hvilket tilsammen danner et solidt grundlag for udvikling af dine kompetencer.

Vi underviser dig i de tekniske fag, så du bliver i stand til at holde styr på driften og vedligeholdelse af bygninger og anlæg, og det er her, vores kurser inden for teleskoplæsser, energi, ventilation, skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering kommer ind i billedet. I tillæg til de tekniske kompetencer inden for ejendomsservice udstyrer vi dig også med mere menneskelige redskaber, så du bliver klædt bedre på til eksempelvis at håndtere konflikter og øge beboernes miljøbevidsthed.


KOMMENDE KURSER

Næste startdato:
04.02 - 2021
Vejle
2 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ...
Læs mere
Næste startdato:
08.02 - 2021
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Indretning og vedligeholdelse af legepladser

Du lærer om indretning af legepladser, om hvordan man efterser, at legepladser er sikre at benytte samt hvordan man vedligeholder og evt. reparerer legeredskaber/-udstyr.
Læs mere
Næste startdato:
08.02 - 2021
Vejle
1 Hold
Optaget

Ejendomsservice 6 uger på positivlisten

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.
Læs mere
Næste startdato:
15.02 - 2021
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerhe ...
Læs mere
Næste startdato:
22.02 - 2021
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Ejendomsservice - 6 uger

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.
Læs mere
Næste startdato:
15.03 - 2021
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Skadedyr i ejendomme

Du lærer at identificere skadedyr i ejendomme og vurdere om ejendommens skader er forårsaget af skadedyr samt om forebyggelse mod skadedyr. Du lærer også om brug af redskaber og midler til bekæmpelse af skadedyr i og anvende disse korrekt i og ved ejendomme.
Læs mere
Næste startdato:
23.02 - 2021
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerhe ...
Læs mere
Næste startdato:
25.02 - 2021
Fredericia
1 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ...
Læs mere
Næste startdato:
15.03 - 2021
Odense M
2 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ...
Læs mere
Næste startdato:
25.02 - 2021
Tørring
1 Hold
Ledige pladser

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.
Læs mere
Næste startdato:
03.03 - 2021
Grindsted
1 Hold
Ledige pladser

Arbejde med og på stiger

Du lærer at arbejde sikkert på forskellige typer af stiger. Du lærer at planlægge arbejdsopgaverne med fokus evt. risici ved opgaverne. Du lærer også at føre logbog og søge informationer, der er relevante for arbejdet med og på stiger.
Læs mere
Næste startdato:
10.03 - 2021
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Kommunikation og konflikthåndtering

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.
Læs mere
Næste startdato:
06.04 - 2021
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Ejendomsservice 6 uger

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.
Læs mere
Næste startdato:
12.04 - 2021
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Syn af boliger, ejendomsservice

Du lærer om regler for syn af boliger. Du lærer at fortage syn af boliger ved både ind- og udflytning samt at udfylde synsrapport og foretage beregning af omkostninger som følge af syn.
Læs mere
Næste startdato:
23.09 - 2021
Grindsted
1 Hold
Ledige pladser

Medarbejdere som deltager i forandringsprocesser

Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job.
Læs mere

Spørg os

Kontaktperson Vejle

Julian Russell Craig Smith
20545446 / 20545446
jrcs@sde.dk