DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF 
BYGNINGER OG  GRØNNE ANLÆG

Vi udbyder en bred vifte af kurser inden for serviceområdet i Odense og Vejle. Se dem nederst på siden.

Du møder engagerede undervisere med en høj faglig baggrund samt en pædagogisk uddannelse, hvilket tilsammen danner et solidt grundlag for udvikling af dine kompetencer.

Vi underviser dig i de tekniske fag, så du bliver i stand til at holde styr på driften og vedligeholde bygninger og anlæg, og det er her, vores kurser inden for teleskoplæsser, energi, ventilation, skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering kommer ind i billedet. I tillæg til de tekniske kompetencer inden for ejendomsservice udstyrer vi dig også med mere menneskelige redskaber, så du bliver klædt bedre på til eksempelvis at håndtere konflikter og øge beboernes miljøbevidsthed.

Kontakt
Niels Iver Jensen på tlf. 6312 6622 / 4083 6622 eller nij@sde.dk.


KOMMENDE KURSER

Næste startdato:
18.08 - 2020
Odense M
2 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ...
Læs mere
Næste startdato:
24.08 - 2020
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Ejendomsservice 6 uger

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.
Læs mere
Næste startdato:
27.08 - 2020
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Skadedyr i ejendomme, ejendomsservice

Du lærer at identificere skadedyr i ejendomme og vurdere om ejendommens skader er forårsaget af skadedyr samt om forebyggelse mod skadedyr. Du lærer også om brug af redskaber og midler til bekæmpelse af skadedyr i og anvende disse korrekt i og ved ejendomme.
Læs mere
Næste startdato:
27.08 - 2020
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Vejen som arbejdsplads

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerhe ...
Læs mere
Næste startdato:
31.08 - 2020
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Ejendommes installationer, ejendomservice

Du lærer om el-installationer, udskiftning af komponenter, brug af specialværktøj samt om lovgivningen for området.
Læs mere
Næste startdato:
01.09 - 2020
Fredericia
1 Hold
Ledige pladser

Anvendelse af stauder i grønne anlæg

I uddannelsen arbejder deltageren med planlægning af grønne anlæg, hvor der indgår og anvendes forskellige typer af stauder som vigtige elementer. I arbejdet indgår kendskab til stauders forskellighed, vækstmåder, blomstringstider og farver. Der arbejdes med vækstbetingelser og jordens betydning ...
Læs mere
Næste startdato:
02.09 - 2020
Grindsted
1 Hold
Ledige pladser

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job.
Læs mere
Næste startdato:
07.09 - 2020
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Affaldshåndering

Du lærer om at håndterer affald i forskellige dele (fraktioner)af hensyn til miljøet. Samtidig lærer du om personlig sikkerhed ved arbejdet og at kommunikere med brugere og beboere om korrekt sortering.
Læs mere
Næste startdato:
14.09 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Ejendomsservice 6 uger fra positivlisten

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.
Læs mere
Næste startdato:
14.09 - 2020
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Syn af boliger, ejendomsservice

Du lærer om regler for syn af boliger. Du lærer at fortage syn af boliger ved både ind- og udflytning samt at udfylde synsrapport og foretage beregning af omkostninger som følge af syn.
Læs mere
Næste startdato:
21.09 - 2020
Grindsted
1 Hold
Ledige pladser

Batteridrevet værktøj

Du lærer også om robotplæneklipper og at udføre vedligeholdelse af disse.
Læs mere
Næste startdato:
23.09 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn

Du lærer bl.a. om byggetraditioner og byggematerialer med henblik på, at forebygge og minimere skader samt at planlægge dagligt arbejde på bygninger.
Læs mere
Næste startdato:
23.09 - 2020
Tørring
1 Hold
Ledige pladser

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.
Læs mere
Næste startdato:
05.10 - 2020
Middelfart
1 Hold
Ledige pladser

Granddækning grundlæggende

Deltageren kan ud fra kendskab til grantyper udføre grundlæggende grandækning af forskellige gravstedstyper, herunder foretage kvalitetskontrol af gran og granpynt, samt udvælge materialer til den enkelte pyntningsopgave på vandrette og lodrette flader. Udføre klipning af gran og tiltag til fast ...
Læs mere
Næste startdato:
05.10 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Syn af bolig, ejendomsservice

Du lærer om regler for syn af boliger. Du lærer at fortage syn af boliger ved både ind- og udflytning samt at udfylde synsrapport og foretage beregning af omkostninger som følge af syn.
Læs mere
Næste startdato:
07.10 - 2020
Vejen
1 Hold
Ledige pladser

Grandækning grundlæggende

Deltageren kan ud fra kendskab til grantyper udføre grundlæggende grandækning af forskellige gravstedstyper, herunder foretage kvalitetskontrol af gran og granpynt, samt udvælge materialer til den enkelte pyntningsopgave på vandrette og lodrette flader. Udføre klipning af gran og tiltag til fast ...
Læs mere
Næste startdato:
19.10 - 2020
Haderslev
1 Hold
Ledige pladser

Grandækning grundlæggende

Deltageren kan ud fra kendskab til grantyper udføre grundlæggende grandækning af forskellige gravstedstyper, herunder foretage kvalitetskontrol af gran og granpynt, samt udvælge materialer til den enkelte pyntningsopgave på vandrette og lodrette flader. Udføre klipning af gran og tiltag til fast ...
Læs mere
Næste startdato:
19.10 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Ejendommens installationer, ejendomsservice

Du lærer om el-installationer, udskiftning af komponenter, brug af specialværktøj samt om lovgivningen for området.
Læs mere
Næste startdato:
02.11 - 2020
Odense M
3 Hold
Ledige pladser

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerhe ...
Læs mere
Næste startdato:
15.12 - 2020
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ...
Læs mere
Næste startdato:
16.12 - 2020
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.
Læs mere