Kurser i ejendom og grønne anlæg

Deltag i kurser om DRIFT OG VEDLIGEHOLDelse AF BYGNINGER OG GRØNNE ANLÆG

Vi udbyder en bred vifte af kurser inden for serviceområdet i Odense og Vejle. 

Du møder engagerede undervisere med en høj faglig baggrund samt en pædagogisk uddannelse, hvilket tilsammen danner et solidt grundlag for udvikling af dine kompetencer.

Vi underviser dig i de tekniske fag, så du bliver i stand til at holde styr på driften og vedligeholdelse af bygninger og anlæg, og det er her, vores kurser inden for teleskoplæsser, energi, ventilation, skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering kommer ind i billedet. I tillæg til de tekniske kompetencer inden for ejendomsservice udstyrer vi dig også med mere menneskelige redskaber, så du bliver klædt bedre på til eksempelvis at håndtere konflikter og øge beboernes miljøbevidsthed.


KOMMENDE KURSER

Næste startdato:
05.10 - 2020
Middelfart
1 Hold
Optaget

Grandækning grundlæggende

Deltageren kan ud fra kendskab til grantyper udføre grundlæggende grandækning af forskellige gravstedstyper, herunder foretage kvalitetskontrol af gran og granpynt, samt udvælge materialer til den enkelte pyntningsopgave på vandrette og lodrette flader. Udføre klipning af gran og tiltag til fast ...
Læs mere
Næste startdato:
09.11 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Syn af bolig, ejendomsservice

Du lærer om regler for syn af boliger. Du lærer at fortage syn af boliger ved både ind- og udflytning samt at udfylde synsrapport og foretage beregning af omkostninger som følge af syn.
Læs mere
Næste startdato:
06.10 - 2020
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltning v. gnistproducerende værktøj

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ...
Læs mere
Næste startdato:
07.10 - 2020
Vejen
1 Hold
Ledige pladser

Grandækning grundlæggende

Deltageren kan ud fra kendskab til grantyper udføre grundlæggende grandækning af forskellige gravstedstyper, herunder foretage kvalitetskontrol af gran og granpynt, samt udvælge materialer til den enkelte pyntningsopgave på vandrette og lodrette flader. Udføre klipning af gran og tiltag til fast ...
Læs mere
Næste startdato:
07.10 - 2020
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltning ved gnistproducerenede værktøj

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ...
Læs mere
Næste startdato:
19.10 - 2020
Haderslev
1 Hold
Ledige pladser

Grandækning grundlæggende

Deltageren kan ud fra kendskab til grantyper udføre grundlæggende grandækning af forskellige gravstedstyper, herunder foretage kvalitetskontrol af gran og granpynt, samt udvælge materialer til den enkelte pyntningsopgave på vandrette og lodrette flader. Udføre klipning af gran og tiltag til fast ...
Læs mere
Næste startdato:
20.10 - 2020
Vejle
2 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

I uddannelsen arbejder deltagerne med de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj.
Læs mere
Næste startdato:
21.10 - 2020
Holstebro
1 Hold
Ledige pladser

Granddækning grundlæggende

Deltageren kan ud fra kendskab til grantyper udføre grundlæggende grandækning af forskellige gravstedstyper, herunder foretage kvalitetskontrol af gran og granpynt, samt udvælge materialer til den enkelte pyntningsopgave på vandrette og lodrette flader. Udføre klipning af gran og tiltag til fast ...
Læs mere
Næste startdato:
02.11 - 2020
Odense M
5 Hold
Ledige pladser

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerhe ...
Læs mere
Næste startdato:
09.11 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Anvendelse af motorsav 1

I uddannelsen opnår deltagerne viden om risici og sikkerhed ved anvendelse af motorsav, fældeteknik for mindre træer samt motorsavens sikkerhedsmæssige stand og vedligeholdelse. I uddannelsen afprøver deltagerne grundlæggende færdigheder i anvendelse af motorsav til enkle fældningsopgaver af min ...
Læs mere
Næste startdato:
09.11 - 2020
Odense M
1 Hold
Optaget

Drift af varmeanlæg, ejendomservice

Du lærer at drifte og vedligeholde samt foretage evt. fejlfinding på varmeanlæg og varmt brugsvandanlæg under hensyntagen til sikkerhed, miljø, energi og komfort.
Læs mere
Næste startdato:
09.11 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Ejendomsservice 6 uger fra positivlisten

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.
Læs mere
Næste startdato:
12.11 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Ejendommens installationer, ejendomsservice

Du lærer om el-installationer, udskiftning af komponenter, brug af specialværktøj samt om lovgivningen for området.
Læs mere
Næste startdato:
19.11 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn

Du lærer bl.a. om byggetraditioner og byggematerialer med henblik på, at forebygge og minimere skader samt at planlægge dagligt arbejde på bygninger.
Læs mere
Næste startdato:
24.11 - 2020
Fredericia
1 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ...
Læs mere
Næste startdato:
25.11 - 2020
Fredericia
1 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

I uddannelsen arbejder deltagerne med de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj.
Læs mere
Næste startdato:
30.11 - 2020
Vejle
2 Hold
Ledige pladser

Betjening af udendørs maskiner, ejendom

Du lærer om at finde fejl og servicere maskiner til brug ved udendørs opgaver ved bygninger. Du lærer også om regler for sikkerhed og om at bruge de rigtige personlige værnemidler.
Læs mere
Næste startdato:
03.12 - 2020
Vejle
1 Hold
Optaget

Vejen som arbejdsplads

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerhe ...
Læs mere
Næste startdato:
09.12 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut ...
Læs mere
Næste startdato:
14.12 - 2020
Odense M
1 Hold
Ledige pladser

Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger

Du lærer om regler for syn af boliger. Du lærer at fortage syn af boliger ved både ind- og udflytning samt at udfylde synsrapport og foretage beregning af omkostninger som følge af syn.
Læs mere
Næste startdato:
13.01 - 2021
Vejle
3 Hold
Ledige pladser

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerhe ...
Læs mere
Næste startdato:
14.01 - 2021
Grindsted
1 Hold
Ledige pladser

Medarbejdere som deltager i forandringsprocesser

Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job.
Læs mere
Næste startdato:
19.01 - 2021
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

brug af pc på arbejdspladsen

Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogra ...
Læs mere
Næste startdato:
25.02 - 2021
Tørring
1 Hold
Ledige pladser

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.
Læs mere
Næste startdato:
09.03 - 2021
Vejle
1 Hold
Ledige pladser

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

Efter uddannelsen kan deltageren medvirke aktivt til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø ifm. fx APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv. og i det daglige arbejde med arbejdsmiljø.
Læs mere

Spørg os

Kontaktperson Vejle

Julian Russell Craig Smith
20545446/20545446
jrcs@sde.dk