DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF 
BYGNINGER OG  GRØNNE ANLÆG

Vi udbyder en bred vifte af kurser inden for serviceområdet i Odense og Vejle. Se dem nederst på siden.

Du møder engagerede undervisere med en høj faglig baggrund samt en pædagogisk uddannelse, hvilket tilsammen danner et solidt grundlag for udvikling af dine kompetencer.

Vi underviser dig i de tekniske fag, så du bliver i stand til at holde styr på driften og vedligeholde bygninger og anlæg, og det er her, vores kurser inden for teleskoplæsser, energi, ventilation, skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering kommer ind i billedet. I tillæg til de tekniske kompetencer inden for ejendomsservice udstyrer vi dig også med mere menneskelige redskaber, så du bliver klædt bedre på til eksempelvis at håndtere konflikter og øge beboernes miljøbevidsthed.

Kontakt
Niels Iver Jensen på tlf. 6312 6622 / 4083 6622 eller nij@sde.dk.


KOMMENDE KURSER