Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere, der vedligeholder bygninger.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:I forbindelse med dagligt arbejdePlanlægge og prioritere det daglige arbejde på bygninger og udendørs arealer. I forbindelse med skaderForebygge og minimere skader på bygninger ud fra kendskab til:- Byggetraditioner- Almindeligt brugte byggematerialer- Byggematerialers korrekte brug- Nedbrydningsmekanismer- Symptomer på skaderVurdere skaders omfang.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved forebyggende miljøforanstaltningerMedvirke til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for miljøet i boliger og institutioner, både teknisk og adfærdsmæssigt.Beskrive, planlægge, gennemføre, følge op på og forestå miljøfremmende tiltag for:- El- Varme- Vand- VentilationIndgå i et konstruktivt samarbejde med beboere, brugere og kollegaer på arbejdspladsen om ovenstående.I forbindelse med lovgivning Udvise kendskab til gældende lovgivning.Udvise kendskab til mulige tilskudsordninger til energitekniske installationer.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 48455 - Ejendomsdrift, forebyggelse af skader og eftersyn
3 dage
384 kr.
Fag 48580 - Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice
2 dage
256 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig
Ledig