Målgruppe:
Audiologiassistenter og andre med tilsvarende kompetencer

Mål:
Deltageren kan vælge den relevante strategi for diagnostik og behandling på baggrund af elektrofysiologiske undersøgelser, primært baseret på metoderne: ASSR (auditory steady state response), ABR (auditory brain stem responce) og cochleografi.Deltageren kan vælge den relevante strategi for vestibulære undersøgelser herunder VNG (videonystagmografi) og VEMP (vestibular evoked myogenic potential). Deltageren kan optimere og kvalitetssikre maskeringsmetoden. Deltageren kan kommunikere med patienter og deres pårørende om diagnostik og behand-ling på en etisk og respektfuld måde.

Uddannelsesbevis:
Der udstedes uddnanelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har bestået uddnanelsesmålene.

Fag 47684 - Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser
3 dage
378 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig