Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for energiområdet.

Mål:
Efter kurset kan deltageren foretage energitjek i bygninger. Det betyder:Deltageren har viden om en optimal integration af tekniske installationer og komponenter for varme, aircondition og ventilation og kan anvende gældende lovgivning på området. Deltageren kender til bygningsreglementets krav til miljørigtige byggerier.Deltageren foretager et energitjek med henblik på at opnå energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger med tekniske installationer. Bygningerne er til beboelse eller mindre institutioner. Deltageren beregner konsekvenser af energibesparelser.Deltageren vejleder kunder og driftspersonale om mulige energibesparelser i forbindelse med miljø- og energiforbedrende, grøn energi.Deltageren analyserer kundens behov og vejleder om de økonomiske besparelser, kunden opnår ved at købe energibesparende tekniske installationer.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 48893 - Energitjek & -besparelse - tekniske installationer
2 dage
256 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig