EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl

Målgruppe:
Den uddannelsesansvarlige i lærestedet.

Beskrivelse:
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige Kurset er inkl. forplejning og vil blive opkrævet efter kursets forløb. Prisen er 265 kr. pr. dag. Ønsker du ikke forplejningen, skal du kontakte skolen. Mødetider: Dag 1: 9.00-16.24 Dag 2: 8.30-15.54 Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Efter endt uddannelse:- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.- Har deltageren kendskab til at lærestedets ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.- Har deltageren kendskab til lærestedets lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/erklæring om oplæring for eleven/lærlingen.- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem lærestedet og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/erklæring om oplæring og elevsamtaler/lærlingesamtaler.- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.- Har kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Målgruppe:
Kurset er målrettet oplæringssvende, der er varetager den daglige oplæring af eleven/lærlingen.

Beskrivelse:
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige Kurset er inkl. forplejning og vil blive opkrævet efter kursets forløb. Prisen er 265 kr. pr. dag. Ønsker du ikke forplejningen, skal du kontakte skolen. Mødetider: Dag 1: 9.00-16.24 Dag 2: 8.30-15.54 Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Efter endt uddannelse kan deltageren:- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.- Integrere eleven/lærlingen i lærestedets arbejdskultur.- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i lærestedet.- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig progression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i oplæringsforløbet.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49995 - EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
1 dage
208 kr.
Fag 49998 - EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer
1 dage
208 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig