Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af person- lastvogne og landbrugsmateriel

Beskrivelse:
Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser - PV. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltageren kan på baggrund af fabrikantens forskrifter udføre fejlfinding, reparation og funktionskontrol af automatiske gearkasser.Deltageren opnår kendskab til opbygning og funktion af automatiske gearkasser, herunder gearkasser med og uden converterfunktion. Deltageren kan vurdere gearkassens tilstand og funktion, samt udføre relevante servicefunktioner og kan udvælge og anvende egnede måle- og testudstyr, evt. udlæse egendiagnose på gearkassens styring.Deltageren opnår kendskab til variantkodning og adaption, fx via egendiagnose.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 40635 - Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser
3 dage
624 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget