Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske styringer.

Mål:
Deltageren kan opbygge og afprøve mindre relæstyringer, udføre målinger af strøm, spænding og modstand på elektriske kredsløb samt tilslutte en trefaset motor og fejlfinde på disse.Det betyder at deltageren:- udvælger komponenter for en relæstyring, opbygge og afprøve mindre relæstyringer for start/stop funktioner, tidsrelæer, reversering og gensidig spærring. - monterer og afprøver en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinder på motoren.- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.- udfører korrekt måling af strøm, spænding og modstand med et multimeter samt vurdere de enkelte måleresultater.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med pneumatiske styringer.

Mål:
Deltageren kan opbygge og afprøve pneumatiske styringer, deltageren kan endvidere udføre fejlfinding på automatiske anlæg, der indeholder pneumatiske komponenter, samt de tilhørende elektriske og pneumatiske styringer.Det betyder at deltageren:- udvælger komponenter for pneumatiske styringer, opbygger og afprøver pneumatiske styringer, hvor der anvendes luftbehandlingsenhed, retnings-, mængderegulerings- og trykreguleringsventiler, flere cylindre med spærrende signaler og tidsfunktioner.- udfører metodisk fejlfinding på automatiske anlæg, hvor der anvendes pneumatiske komponenter, udskifter defekte moduler/komponenter- vælger måleudstyr til fejlfinding- anvender/ajourfører teknisk dokumentation efter gældende standard. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- Sikkerhed ved arbejde med trykbærende anlæg

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med hydrauliske styringer.

Mål:
Deltageren kan opbygge og afprøve og indregulere hydrauliske styringer, deltageren kan endvidere udføre fejlfinding på automatiske anlæg, der indeholder hydrauliske komponenterDet betyder at deltageren:- udvælger komponenter for hydrauliske styringer, opbygger og afprøver hydrauliske styringer, hvor der anvendes retnings- tryk- og strømreguleringsventiler, cylindre og motorer.- udfører metodisk fejlfinding på automatiske anlæg, hvor der anvendes hydrauliske komponenter, indregulerer anlægget og udskifte defekte komponenter- vælger måleudstyr til fejlfinding- anvender/ajourfører teknisk dokumentation efter gældende standard Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- Sikkerhed ved arbejde med hydrauliske anlæg- Beregninger på hydrauliske systemer

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49416 - Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik
5 dage
630 kr.
Fag 49417 - Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding
5 dage
630 kr.
Fag 49418 - Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding
5 dage
630 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig