Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører i vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om at montere og idriftsætte en PLC styring. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding.

Mål:
Deltageren kan idriftsætte en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes sekventielle styringer, herunder foretage programtilpasninger. Deltageren kan anvende HMI systemer for betjening samt udlæsning af fejlkoder.Det betyder at deltageren:- programmerer en sekventiel styring for en mindre automatisk anlæg.- foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.- anvender HMI systemer for betjening af maskinenDeltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- versionsstyring af PLC programmer

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med PLC styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om, at idriftsætte en sekventiel PLC styring. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer.

Mål:
Deltageren kan udføre systematisk fejlfinding og reparation til modul niveau på automatiske maskiner og anlæg, der er PLC styret og hvor der anvendes forskellige typer af handleorganer og følere. Det betyder at deltageren:- systematisk udfører fejlfinding og reparation til modulniveau på en PLC styret maskine, hvor der anvendes forskellige type af handleorganer- idriftsætter en sekventiel PLC styring for et automatisk anlæg.- foretager mindre ændringer og tilpasninger i eksisterende programmer- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.- fejlfinder og justerer følere på en automatiske maskine- kan læse og anvende en større industriel dokumentation, herunder angive målepunkter for kontrol af signalerDeltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- versionsstyring af PLC programmer- sikkerhed ved automatiske maskiner

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 49423 - Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer
5 dage
630 kr.
Fag 49424 - Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding
5 dage
630 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig