Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med elektriske styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om opbygning og anvendelsen af mindre relæstyringer samt kunne udføre korrekt måling af strøm, spænding og modstande. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik.

Mål:
Deltageren kan systematiske fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ- og motorstyringer, opbygge og afprøve relæstyringer, samt tilslutte og fejlfinde på trefasede motorer.Det betyder at deltageren:- udvælger komponenter for en relæstyring, opbygge og afprøve relæstyringer for fx stjerne/trekant starter, adskilte viklinger, dahlander og frekvensomformer- udfører fejlfinding på en AC-motor med måleudstyr som eksempelvis multimeter og megger. - vurderer tilstanden af lejer samt anvende måleudstyr for opretning af motorer- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.- systematisk fejlfinder på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder motorstyringer, relæstyringer og PLC styringer eller kombinationer heraf.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- Sikkerhed ved arbejde med elektriske anlæg

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding

Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne udfører vedligeholdelse af automatiske anlæg med el pneumatiske styringer. Det anbefales man inden kurset har viden om opbygning og anvendelsen af relæstyringer. Denne viden kan opnås igennem uddannelsen Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor

Mål:
Deltageren kan systematiske fejlfinde på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ-, PLC-, pneumatiske og el-pneumatiske komponenter, opbygge og afprøve el pneumatiske styringer, samt tilslutte og anvende følere.Det betyder at deltageren:- udvælger komponenter for en el-pneumatisk styring, opbygge og afprøve el-pneumatiske styringer med flere start/stop funktioner, sekvens med flere cylindre og tidsfunktioner.- anvender/ajourfører dokumentation efter gældende standard i forbindelse med nævnte styringer.- tilslutter og indjusterer almindeligt forekommende følertyper- systematisk fejlfinder på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ-, PLC-, pneumatiske og el-pneumatiske komponenterDeltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- sikkerhed ved arbejde med automatiske anlæg- datablade og specifikationer for almindelig anvendte følere

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49419 - Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor
5 dage
630 kr.
Fag 49420 - Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding
5 dage
630 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig