Målgruppe:
Personer, der tidligere har erhvervet Fjernvarmes Serviceordnings certifikat.

Mål:
Efter kurset har deltageren opnået recertificering i hovedeftersyn og service på et fjernvarmesystem i mindre ejendomme. Det betyder:Deltageren arbejder i overensstemmelse med de tekniske regelsæt og bestemmelser i den landsdækkende serviceordning for kvalitetssikrede fjernvarmeeftersyn - Fjernvarmens Serviceordning (FJR). Deltageren vurderer energiforbrug i mindre ejendomme i forhold til isolering, vinduer og radiatorstørrelse.Deltageren udfører eftersyn, kontrol og service på fjernvarmeinstallationer i mindre ejendomme. Det gælder hovedinstallationens forskellige dele, ventiler, pumper, radiatortermostater og gulvvarme m.m.Deltageren vejleder kunden om muligheder for at begrænse varmeforbruget.

Uddannelsesbevis:
Der er en prøve til uddannelsen

Fag 48901 - Fjernvarme recertificering - mindre ejendomme
3 dage
378 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig