Marmorspartling

Målgruppe:
Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltageren kan: - udføre marmorspartling med akryl og kalkbaseret marmorspartelprodukter til udfaldskravet stucco lustro.- foretage en korrekt behandlingsopbygning fra den givne bund til den færdige overflade og vedligeholde den færdige overflade.- Vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante malematerialer til arbejdets udførelse.- Udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Bygningsmaler - Spartling af overflader

Målgruppe:
Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltagerne kan: - Spartle og oprette bæredygtige overflader efter givne krav om slutfinish og kvalitet ud fra overfladens tilstand. - Vurdere nye og tidligere malebehandlede indvendige overfladers art og tilstand. - Vælge korrekte afrensning- og opbygningsmetoder.- Vælge teknik og værktøj for at nå det ønskede resultat på forskellige overflader som murede vægge, beton, gips, bindingsværk, rørvæv m.v. - Planlægge arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.- Vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejdets udførelse.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst

Målgruppe:
Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltagerne kan: - kortlægge fugtskader, deres omfang og mulige årsag ud fra kendskab til fugtophobning i bygninger. - håndtere forskellige affugtningsmetoder og vurdere og tilrettelægge efterfølgende malebehandling. - Vejlede om forebyggelse af skimmelvækst ud fra viden om skimmelsvamp og skimmelvæksts betydning for indeklimaet.- Vejlede om afrensning og malebehandling af overflader, som har været angrebet af fugt og skimmelsvamp.- Foretage fugtmålinger ud fra kendskab til undersøgelsesmetoder m.h.t. skimmelsvamp. - Vurdere og anvende fugtmålinger til tilrettelæggelse og kvalitetssikring af malebehandling efter gældende lovgivning, - vejlede kunden og udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og anbefalinger vedr. behandling af fugtskader og skimmelsvamp.

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde

Målgruppe:
Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltagerne kan: - Foretage en grundlæggende kvalitetssikring med udgangspunkt i et af brancheorganisationerne udfærdiget materiale.- Planlægge små og større maleopgaver ud fra kendskab til kvalitetssikringsbekendtgørelsen, materialevalgets betydning for kvalitetssikringen, AB 18, ABT 18 og AB Forbruger.- Vejlede kunder om kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i malearbejdet, herunder ind- og udfaldskrav samt tolerancer. - Vælge og anvende branchens anerkendte prøvemetoder. - Tilrettelægge og kvalitetssikre arbejdet efter gældende lovgivning og regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed samt anbefalinger i øvrigt.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Bygningsmaler - Anvendelse af Airless

Målgruppe:
Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål:
Deltagerne kan:- Efter dialog med kunden udføre sprøjtespartling af egnede opgaver i bygningsmalerfaget med airless udstyr.- Vælge materialer og påføringsmetode til arbejde med airless-sprøjteanlæg. - Anvende airless-sprøjter og vælge dyser, viskositet og tryk til udførelse af konkrete sprøjteopgaver. - Klargøre, afrigge, rengøre og vedligeholde udstyret. - Udføre sprøjtespartel med hensigtsmæssige teknikker og overholde kravet til lagtykkelse og dækningsgrad ved malebehandling af facader og gulve. - Udføre kvalitetssikring af eget arbejdet ud fra ønsket kvalitet og gældende regler. - Udføre arbejdet efter gældende krav, love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Uddannelsesbevis:
Der kan være prøve på uddannelsen

Fag 49256 - Marmorspartling
5 dage
630 kr.
Fag 49257 - Bygningsmaler - Spartling af overflader
3 dage
378 kr.
Fag 49258 - Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst
2 dage
252 kr.
Fag 49260 - Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde
3 dage
378 kr.
Fag 49268 - Bygningsmaler - Anvendelse af Airless
3 dage
378 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig